Dames 1 - 20 mei.JPG Dames 2 - rugnummers.JPG hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg Veteranen B - overleg.JPG
 

Vertrouwencontactpersonen

Vertrouwenscontactpersonen

Maurits Heldring

[email protected]


Mechtelt Troost

[email protected]

HMHC wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: Hockeyen.

We vinden het belangrijk om zaken als pesten, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen

Om deze reden hebben wij op HMHC twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld: Maurits Heldring en Mechtelt Troost.

Zij zijn samen het centrale aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat de manier waarop we binnen de club met elkaar omgaan, leuk en veilig blijft en om grensoverschrijdend gedrag voor te zijn.

Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van HMHC?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VCP's.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: Je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft.

Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zal worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

De vertrouwenscontactpersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn.
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en jouw toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. Toestemming voor hebt gegeven.

  2. Van op de hoogte bent.


Incidenten van seksuele intimidatie bespreekt de VCP geanonimiseerd met het Bestuur.

Indien het Bestuur van oordeel is dat het incident zodanig ernstig en acuut van aard is dat de vertrouwelijkheid (gedeeltelijk) zal moeten worden doorbroken, dan zal dit eerst met de betrokkene worden besproken en toegelicht.

De activiteiten van de VCP's vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan het Bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar zijn de vertrouwenscontactpersonen niet voor?

In principe zijn de VCP's er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen HMHC-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussenactiviteiten binnen HMHC en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De VCP's zullen mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd in overleg met betrokkene(n), plaatsvinden buiten HMHC.

De vertrouwenscontactpersonen zijn er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HMHC.

Hoe kun je de VCP's bereiken?

Je kunt de VCP's bereiken via e-mail: [email protected]. Geef het aan, als je dat wilt, of je voorkeur hebt voor contact met een van de twee VCP's: Maurits Heldring of Mechtelt Troost.


NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.

Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen op nummer is 0900 - 202 55 90. Zie ook de bijgevoegde link: NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport.