Dames 1 - 20 mei.JPG Dames 2 - rugnummers.JPG hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg Veteranen B - overleg.JPG
 

Vertrouwenscontactpersonen

VCP's HMHC

Maurits Heldring


Mechtelt Troost

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) en wat doen zij?

HMHC wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Daarom heeft HMHC twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld: Maurits Heldring en Mechtelt Troost. Zij zijn het centrale aanspreekpunt als het gaat om sociale veiligheid op de club. Samen met het bestuur werken zij aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenscontactpersonen zijn neutraal en onafhankelijk en kiezen geen partij. Zij zijn er voor iedereen die bij HMHC betrokken is: sporters, ouders, toeschouwers, trainers en vrijwilligers.


Hoe kun je de vertrouwenscontactpersonen bereiken?

Als je de vertrouwenscontactpersonen wil benaderen, stuur dan een e-mail naar Maurits Heldring of Mechtelt Troost:

[email protected]

[email protected]

Zij zullen zo snel mogelijk contact opnemen om te luisteren naar jouw verhaal.


Wanneer neem je contact op met de VCP’s?

Iedereen kan een beroep doen op de VCP’s voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan de volgende situaties:

  • Discriminatie
  • Intimidatie en machtsmisbruik
  • Pesten
  • Seksuele intimidatie en misbruik
  • Gevallen van matchfixing of doping

Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag als de waardigheid of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast. Snel melding maken van grensoverschrijdend gedrag en erover praten, draagt bij aan het oplossen van de situatie of om te voorkomen dat deze verergert.


Wat gebeurt er met jouw melding?

De vertrouwenscontactpersonen gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gedeelde informatie. Nadat je jouw verhaal hebt verteld, kan de vertrouwenscontactpersoon advies geven over mogelijke vervolgstappen en doorverwijzingen.

Elke melding van grensoverschrijdend gedrag wordt op anonieme basis met het bestuur besproken. Het bestuur heeft namelijk de verantwoordelijkheid om de gevolgen voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.

In uitzonderlijke gevallen kan de vertrouwelijkheid van het gesprek (deels) worden opgeheven. Dit is het geval als het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het gedingis of als er sprake is van een ernstig strafbaar feit. De vertrouwenscontactpersoon zal de betrokkene uitleggen waarom het opheffen van de vertrouwelijkheid noodzakelijk is.


Waar zijn de vertrouwenscontactpersonen niet voor?

De vertrouwenscontactpersonen spelen geen rol bij het oplossen van ruzies, klachten over het beleid van de club of vragen over teamindelingen behalve als er in deze situaties sprake is van grensoverschrijdend gedrag.


Meer informatie of liever iemand van buiten de club spreken?

Voor meer informatie over een veilig sportklimaat kun je terecht op de website van Centrum VeiligeSport Nederland: https://centrumveiligesport.nl. Het Centrum Veilige Sport Nederland is het meldpunt en voorkenniscentrum (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport.

Bij het Centrum Veilige Sport kun je ook terecht als je liever met iemand buiten de club wil spreken dan met de vertrouwenscontactpersonen van HMHC.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590.