Dames 1 - 20 mei.JPG Dames 2 - rugnummers.JPG hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg Veteranen B - overleg.JPG
 

Disciplinaire Commissie

Bij de Disciplinaire commissie kan het bestuur tegen leden van HMHC en andere personen die onder het tuchtrecht vallen,een tuchtprocedure op grond van mogelijk handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van HMHC of de KNHB opstarten. De drie leden van de commissie beslissen naar aanleiding van hetgeen de betrokkenen daarover hebben verklaard. Het Tuchtreglement regelt de verdere werkwijze van de commissie.


De Disciplinaire Commissie kan aan een lid of groepering van leden de volgende straffen opleggen: waarschuwing, berisping, geldboete, schadevergoeding, speelverbod of begeleidingsverbod, ontzegging toegang tot het terrein of alternatieve straffen,al dan niet ter vervanging van andere straffen. Ook kan de Disciplinaire Commissie een lid bij het Bestuur voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap.


Als echter alle leden en overige personen de normale fatsoensnormen in acht nemen en zich houden aan 'de waarden van HMHC', gaan wij ervan uit dat de straffen tot een minimum beperkt zullen blijven. Om dit te bereiken zal voor aanvang van het nieuwe seizoen extra aandacht voor 'onze waarden' worden gevraagd.


Ken je 'onze waarden' al? Lees ze gerust even na.